1A. Procedura składania skarg

Każdy Marynarz zatrudniony za pośrednictwem firmy ma prawo złożyć skargę dotyczącą działania firmy w zakresie standardu 1.4 Konwencji MLC 2006.
Skargi będą przyjmowane w formie pisemnej. Skarga winna zawierać jej opis i oczekiwania Marynarza a także jego imię i nazwisko oraz adres. Skargi nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu nie będą rozpatrywane.

W celu złożenia skargi należy użyć:
1) Przy wykorzystaniu poczty elektronicznej adresu: office@wecomarine.pl
2) Przy wysłaniu pocztą adresu agencji: Weco Marine Services 81-356 Gdynia, ul.Starowiejska 17/4
Agencja zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie skargi w ciągu 7 dni roboczych wykorzystując sposób komunikacji wybrany przez marynarza.
Skarga będzie rozpatrywana bez zbędnej zwłoki. Maksymalny czas załatwiania skargi to 30 dni licząc od dnia jej wpływu.
Wszelkie nierozstrzygnięte skargi marynarskie agencja winna zgłosić do właściwej jednostki nadzorującej po stronie administracji morskiej.
Informacja o ilości złożonych skarg oraz sposobie ich rozwiązania będzie przekazywana do Administracji Morskiej w trybie przez nią wymaganym.
Licznik odwiedzin: 18476
Copyright © 2019 WECO MARINE  
PLEN