O nas

Weco Marine Services jest spółka AS założoną w roku 1995 pod nazwą Dannebrog Rederi AS – biuro Polska. Od stycznia 2000 roku spółka zmieniła nazwę na Weco Marine Services.

Główną obszarem działalności firmy jest świadczenie usług pośrednictwa pracy dla polskich marynarzy zgodnie z polskimi i międzynarodowymi wymaganiami. Celem naszej firmy, jest zapewnienie marynarzom dostępu do sprawnego i dobrze zorganizowanego systemu naboru i pośrednictwa pracy. Pośredniczymy w zatrudnianiu polskich marynarzy tak na statkach należących do Grupy Weco Shipping (statki Ro-Ro i Oil/Chemical Tankers), jak i u innych uznanych armatorów na różnych rodzajach statków (w tym m.in. na różnych rodzajach tankowców i statkach pasażerskich).

Na statkach będących w zarządzaniu firmy Weco Shipping oferujemy polskim marynarzom zatrudnienie na warunkach określonych w porozumieniu zbiorowym (Collective Bargaining Agreement), zawartym ze związkami zawodowymi afiliowanymi przy ITF. U innych pracodawców warunki zatrudnienia albo są określane w porozumieniu zbiorowym, a jeśli takie porozumienie ze związkami zawodowymi nie występuje, to warunki zatrudnienia spełniają w pełni wymagania konwencji MLC 2006.

Nasz system rekrutacji zapewnia (procedura rekrutacji - link tutaj), iż marynarze, w których zatrudnieniu pośredniczymy posiadają wszelkie kwalifikacje na stanowiska, które obejmują na statku.

Jako członek Związku Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych (APMAR) oraz IMEC (International Maritime Employers Commitee) uczestniczymy aktywnie w kształtowaniu Polskiego i międzynarodowego rynku pracy. Szczególną znaczenie ma nasza wieloletnia współpraca z Polską Administracją Morską, a także ze Szkołami Morskimi. Wielu z Kadetów, zaczynających swoja karierę za pośrednictwem naszej firmy, zajmuje obecnie najwyższe stanowiska na statkach.

W zależności od wymagań armatorów, uczestniczymy w aranżowaniu podróży marynarzy na i ze statku, wymaganych wiz, świadectw zdrowia, certyfikatów bandery, a także w szerokim zakresie szkoleń marynarzy.

W naszej działalności kierujemy się następującymi zasadami:

 • Usługi pośrednictwa pracy są wykonywane w sposób bezpłatny dla marynarzy
 • Marynarz nie jest obciążany kosztami okrętowania oraz wiz
 • Działalność prowadzimy w sposób gwarantujący poszanowanie praw marynarza
 • Informujemy marynarza o wszystkich warunkach związanych z oferowaną mu pracą i zatrudnieniem
 • Rozpatrujemy rzetelnie skargi i zapytania marynarzy, a także ich rodzin w związku z wykonywaną przez marynarza pracą (procedura skarg link tutaj)
 • Nie pośredniczymy w zatrudnianiu marynarzy poniżej 18 roku życia
 • Współpracujemy tylko z uznanymi armatorami
 • Licznik odwiedzin: 18485
  Copyright © 2019 WECO MARINE  
  PLEN