Naturą shippingu są wzloty i upadki. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek drogą do sukcesu jest motywacja ludzi i zarządzanie informacją.

True to the nature of shipping, there have been ups and downs for the company. Now, more than ever the essence of successful shipping lies with the motivation of people and the management of information.
Licznik odwiedzin: 18484
Copyright © 2019 WECO MARINE  
PLEN